Ubhuku Lwamanqe – setwork production

The South African State Theatre

The South African State Theatre in association with School Setworks Production House NPC announces an upcoming isiZulu school setwork production.

The South African State Theatre is excited to announce its upcoming theatrical production, a captivating rendition of the acclaimed UBHUKU LWAMANQE, a Grade 12 isiZulu Home Language prescribed literary work written by E. J. Mhlanga.

Isakhiwo sendaba: “Lena incwadi yomdlalo okusetshenziswe kuwo abalingiswa abazithola bebhekene nezinkinga, nezingcindezi kanye nezinselelo zempilo yobugebengu obuhleliwe okwenza balokhu bebisha kancane kancane omsingeni olubhuku lwamanqe ukuze ekugcineni kuzuze wona. Okuhlala obala ukuthi laba balingiswa basuka bengaboni ukuthi izinyosi zidla uju lwazo baphinde bakhohlwe ukuthi alikho iqili elazikhotha emhlane kanti yonke imfihlo empilweni inendlela evela ngayo nangemuva kweminyakanyaka leso sigameko senzeka.”

The audience can expect to be transported to the world of Ubhuku Lwamanqe as they immerse themselves in the rich tapestry of emotions and experiences brought to life on stage. Our cast delivers performances that are sure to leave a lasting impression. This production will not only provide learners with enhanced knowledge of the plot, but to other skills that will expose them to different perspectives and experiences.

The production is directed by James Sithole who is known for his exceptional role as Mdala on Scandal.

“Still waters run deep. But still, water does weep. That’s what we learn in the story as we embark on Thamsanqa Mathonsi’s journey. Where we see broken waters silently teaching water how to weep. It all revolves around the intricate web of deceit and infidelity. Phindisiwe, the wife, orchestrates a plan to rob her husband, Thamsanqa, with her ex-boyfriend, Nkululeko, recently released from jail. As the plot unfolds, layers of betrayal are exposed, revealing the complex dynamics of love, trust, and deception. Phindisiwe’s actions blur the lines between loyalty and treachery, ultimately leading to a devastating unravelling of relationships and trust. Remember, water does weep” – James Sithole


Cast: Thulani Ramohototoane, Zamabomvu Ngubane, Sibusiso Mchunu, Simo Mdletshe, Londeka Masuku, Siyabonga Gazu, Zamaswazi Nkosi, Angel Zulu, Nqubenhle Shwala

Stage Manager: Lehlohonolo Xauka

Title: Ubhuku Lwamanqe

Dates: 9 – 20 April 2024

Price: R100

Venue: The South African State Theatre, Malombo Theatre

Address: 320 Pretorius Street, Pretoria CBD.

Time: 10:00

Join us for a morning of learning and inspiration. For more information on bookings, contact Noah Moloatse on 081 358 0533.

For more information and ticket bookings, please visit SAST box office, Pick n Pay Webticket and online.


For social media:

Official Hashtags: #Isizulu #Ubhukulwamanqe #sast #sastatetheatre

Follow SAST on Twitter, Facebook, Instagram & YouTube on @sastatetheatre.


For more information or to request interviews, please contact (Mduduzi Nhlapo) – Associate Artistic Director 076 449 2508 / Mduduzi@statetheatre.co.za


NE Mafuyeka
Nkhensani@statetheatre.co.za
079 296 3871
South African State Theatre
http://www.statetheatre.co.za