My Vrou se Man se Vrou maak klaar

Danielle Britz, Phillru van Achterbergh en Marissa Claasen.

Lefra Produksies se skreeusnaakse klug, MY VROU SE MAN SE VROU se laaste speelvak is by die AfriForum Teater in Pretoria van 12-14 Julie 2024.

“MY VROU SE MAN SE VROU”
Deur Ray Cooney
Regisseur en vervaardiger Frans Swart

Met Phillru van Achterbergh, Botha Enslin, Marissa Claasen, Danielle Britz, Hugh Becker, Thiart Li en Etienne du Plessis

AfriForum Teater, Greenlyn Village-sentrum, h.v. Thomas Edison- en 13de Straat, Menlopark, Pretoria

Vrydag, 12 Julie @ 19:00 | Saterdag, 13 Julie @ 15:00 & 19:00 | Sondag, 14 Julie @ 15:00

Besprekings: www.LTickets.co.za  011 815 3000 of www.afriforumteater.co.za

www.myvrou.co.za

Lefra Produksies se skreeusnaakse klug, MY VROU SE MAN SE VROU word vir die laaste speelvak opgevoer by die AfriForum Teater in Pretoria van 12 tot 14 Julie 2024. Besprekings kan gedoen word by www.afriforumteater.co.za of by www.myvrou.co.za. Groepe van 10 of meer persone kry oudergewoonte ‘n lekker afslag. Skakel Monica Booysen by 011 815 3000 of stuur ‘n e-pos aan info@lefra.com. Die produksie word ook as fondsinsamelingsprojek aangebied vir skole, kerke en diensorganisasies. Kontak ook vir Monica in hierdie verband. Meer inligting is beskikbaar by www.myvrou.co.za. Die produksie word met die trotse ondersteuning van die AfriForum Teater, City Lodge Lynnwood, Buffelsfontein Beesboerdery, Hollywood Costumes, Van Loveren Wyne, Britz Couriers and Removals, Ambassador Execudrive en Lift.co.za aangebied.

In die opruiende klug My Vrou se Man se Vrou, draai die skreeusnaakse intrige om John Smith, ‘n taxibestuurder wat in ‘n web van chaos verstrengel raak wanneer sy twee wêrelde bots. Want sien, John het twee vrouens… nie skelmpies nie, nee! Hy is met albei wettiglik getroud! Die oorspronklike stuk, Run for your Wife, hou die rekord vir die langs-lopende klug op Londen se Wes-einde en het ook rekords in Suid-Afrika laat spat.

My Vrou se Man se Vrou stel ons aan John Smith se twee vrouens bekend: Mary Smith en Barbara Smith. Mary (#TeamMary) is John se eerste vrou, ‘n lieflike en naïewe skoonheid wat onbewus is van John se dubbele lewe. Haar onskuld en opregtheid maak van haar ‘n lieflike karakter, selfs te midde van die chaos. Aan die ander kant is Barbara (#TeamBarbara), John se tweede vrou, ‘n vurige vrou met ‘n skerp tong. Barbara se sterk persoonlikheid dra by tot die komiese chaos wat volg namate John se twee wêrelde meer verstrengel raak. En om sake te vererger, moet hy sy nuuskierige bure, ’n vasberade joernalis en twee agterdogtige polisiemanne ontduik!

Die twee hoofrolle word deur Phillru van Achterbergh (John Smith) en Botha Enslin (Stanley Garner) vertolk, ongetwyfeld twee van Suid-Afrika se beste komiese akteurs. Voeg daarby name soos Marissa Claassen (Mary Smith), Danielle Britz (Barbara Smith), Thiart Li (Joernalis/Bobby Franklyn), Hugh Becker (Speurdersersant Troughton) en Etienne du Plessis (Speurdersersant Porterhouse), en jy het ’n trefferproduksie op hande.

Regisseur Frans Swart sê dat Lefra Produksies besluit het om My Vrou se Man se Vrou terug te bring verhoog toe. “Ons het dit in 2012 vir die eerste keer opgevoer en groot sukses met die man en sy twee vrouens gehad. Na tien jaar is dit beslis tyd vir ons om hierdie trefferklug weer verhoog toe te bring. Daar is ‘n nuwe generasie wat nog nie hierdie mal stuk werk ervaar het nie en ek glo almal gaan dit weer van voor af geniet,” sê Swart. Hy sê ook dat Covid-19 die produksie ‘n lelike streep getrek het. “Ons trokke was letterlik gepak om KKNK toe te gaan en daar kondig die President die inperkingsregulasies aan. Ai! Vir langer as twee jaar het ek en die spelers gewag om mense weer te laat lag, maar nou gaan dit net soveel lekkerder en snaakser wees! Mense wil nou graag uitkom en lag is die beste medisyne deur al die wroeginge waardeur ons moes gaan die afgelope drie jaar!”

So, is jy #TeamMary of #Team Barbara? En gaan hulle van mekaar uitvind? Kom vind uit by die AfriForum Teater vanaf 12 tot 14 Julie. Bespreek jou kaartjies by www.afriforumteater.co.za of besoek www.myvrou.co.za


UITGEREIK DEUR: LEFRA PRODUKSIES

MEER INLGTING/ ONDERHOUDE/ KOMPETISIES:
CHARL SENEKAL: 011 815 3000 / 061 616 6138
EPOS: admin@lefra.com


LAST RUN OF MY VROU SE MAN SE VROU AT AFRIFORUM THEATRE

12-14 JULY 2024

By Ray Cooney

Director and Producer Frans Swart

Starring Phillru van Achterbergh, Botha Enslin, Marissa Claasen, Danielle Britz, Hugh Becker, Thiart Li and Etienne du Plessis

AfriForum Theatre, Greenlyn Village Centre, cnr. Thomas Edison- and 13th Street, Menlo Park, Pretoria

Friday, 12 July @ 19:00 | Saturday, 13 July @ 15:00 & 19:00 | Sunday, 14 July @ 15:00

Bookings: www.afriforumteater.co.za  011 815 3000 or www.LTickets.co.za

www.myvrou.co.za

Lefra Productions’ hilarious farce, MY VROU SE MAN SE VROU will be performed for the last run at the AfriForum Theatre in Pretoria from 12-14 July 2024.

Bookings can be done at www.afriforumtheatre.co.za  011 815 3000 or www.LTickets.co.za Groups of 10 or more people once again qualifies for a discount by calling Monica Booysen at 011 815 3000 or sending an e-mail to info@lefra.com. The production is also available as a fundraising project for schools, churches and service organisations. Also contact Monica in this regard. More information is available at www.myvrou.co.za. The production is presented with the proud support of the AfriForum Theatre, City Lodge Lynnwood, Buffelsfontein Beesboerdery, Hollywood Costumes, Van Loveren Wines, Britz Couriers and Removals, Ambassador Execudrive and Lift.co.za.

In the outrageous farce My Vrou se Man se Vrou, the hilarious plot revolves around John Smith, a taxi driver who becomes entangled in a web of chaos when his two worlds collide. Because see, John has two wives… not mistresses, no! He is legally married to both! The original Run for your Wife holds the record for the longest-running farce in London’s West End and also broke records in South Africa.

My Vrou se Man se Vrou introduces us to John Smith’s two wives: Mary Smith and Barbara Smith. Mary (#TeamMary) is John’s first wife, a sweet and naive beauty who is unaware of John’s double life. Her innocence and sincerity make her a lovable character, even in the midst of the chaos. On the other hand, Barbara (#TeamBarbara), John’s second wife, is a fiery woman with a sharp tongue. Barbara’s strong personality adds to the chaos that ensues as John’s two worlds become more intertwined. And to make matters worse, he has to evade his nosy neighbors, a determined journalist and two suspicious policemen!

The two lead roles are played by Phillru van Achterbergh (John Smith) and Botha Enslin (Stanley Gardner), undoubtedly two of South Africa’s best comic actors. Add to this names such as Marissa Claasen (Mary Smith), Danielle Britz (Barbara Smith), Thiart Li (Journalist/Bobby Franklyn), Etienne du Plessis (Detective Sergeant Porterhouse) and Hugh Becker (Detective Sergeant Throughton), and you have the perfect mix for a hit production!

Frans Swart is the director and producer of My Vrou se Man se Vrou. Frans is the managing director of Lefra Productions and is very excited about the production. “I’m truly excited about the unbelievable cast – we have some outstanding comic talents among them. Of course My Vrou se Man se Vrou is one of those farces that contains all the elements needed to get audiences laughing and keep them laughing. That proverbial “laugh per minute”. And that is exactly what we would like to do with My Vrou. We want people to come and relax and laugh about the carryings-on of John Smith and his two wives. For isn’t that what all the scientists say – that laughter is the best medicine for stress?

So, are you #TeamMary or #Team Barbara? And will they find out about each other? Come and find out at the AfriForum Theatre from 12 to 14 July 2024. Book your tickets at www.afriforumteater.co.za or visit www.myvrou.co.za


ISSUED BY: LEFRA PRODUCTIONS
MEDIA ENQUIRIES | Charl Senekal at 061 616 6138 / 011 815 3000 or admin@lefra.com


Charl Senekal
admin@lefra.com
011 815 3000
Lefra Productions
http://www.myvrou.co.za

Phillru van Achterbergh
Phillru van Achterbergh