Horror Film, Demonic, in cinemas this weekend

Demonic

The new Neill Blomkamp horror, DEMONIC, will have you on the edge of your seat from the start to the finish. This film with its high-tech twist will open in local cinemas nationwide this Friday, 19 November 2021!

The idea for the film was influenced by a combination of things, says Blomkamp: ““When the pandemic occurred and my other projects were put on hold, I wanted to do something we could control and just go out and shoot, so I decided to do something in the horror realm. I also had this idea of using a new technology called volumetric capture, which lends itself more to science fiction. So, it became a case of how to create a story with those elements.”

DEMONIC unpicks the troubled relationship between a daughter and her convict mother, after a medical tech firm instigates an unusual reunion.

When Carly (Carly Pope) learns that her estranged mother Angela (Nathalie Boltt), a convicted mass murderer, has fallen into a coma, she reluctantly agrees to take part in a cutting-edge therapy that will allow her to tap into her mother’s still-active brain and communicate with her. Of course, this journey is preceded by warnings as to what might happen if memories slip out of sync.

Observed by two experts, physician Michael (Michael J. Rogers) and neuroscientist Daniel (Terry Chen), she enters an unsettling simulation of her comatose mother’s mindscape where inevitably, things don’t run as smoothly as hoped – Carly discovers the powerful supernatural force responsible for the unspeakable acts of violence committed by her mother two decades earlier.

Haunted by terrifying visions in the real world, Carly joins forces with an old friend (Chris William Martin). Carly’s character is easy to identify with as she struggles to process long-suppressed memories, while Martin is solid in his supporting role. They are joined by Kandyse McClure, who adds a little fun to the trio.

Blomkamp worked closely with Director of Photography Byron Kopman to achieve the desired look of the film. “I hate how in a lot of horror films the dark environments feel overly lit and synthetic. So, the main discussion was about how much light we could work without for it to feel real. For instance, we have scenes that are illuminated only by car headlights or flashlights the actors are holding – none of this giant moonlight with smoke going through the air.”

DEMONIC is old-school possession meets modern technology and it is this South African writer-director’s first foray into the horror genre. It offers an innovative mix of supernatural horror and science fiction and locally distributed by Filmfinity Pty (Ltd.)

Watch the trailer here: https://www.youtube.com/watch?v=EYXLKC5xd7Q

SOCIAL MEDIA LINK
Facebook: https://www.facebook.com/TeamFinityZA/


PUBLICITY & MARKETING
Starburst Promotions
Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.zaGruwelfliek, Demonic, in fliekteaters die naweek!

Die nuwe Neill Blomkamp, DEMONIC, is ‘n gruwelfliek met ‘n tegnologiese kinkel, wat jou van begin tot einde op die punt van jou stoel sal hou.

Die nuwe Neill Blomkamp, DEMONIC, is ‘n gruwelfliek met ‘n tegnologiese kinkel, wat jou van begin tot einde op die punt van jou stoel sal hou en dit open in fliekteaters landswyd hierdie Vrydag, 19 November 2021!

Die idee vir dié rolprent deur verskeie faktore geïnspireer, sê Blomkamp. “Die pandemie het baie van my ander projekte op ys gesit en ek wou iets doen wat ons kon beheer en verfilm. Daarom het ek besluit om my hand aan ’n gruwelprent te waag. Ek wou ook graag van nuwe tegnologie, genaamd volumetriese vaslegging, gebruik maak wat perfek vir hierdie genre werk. Ons moes dus ’n storie skep wat hierdie elemente insluit.”

DEMONIC gaan oor die stormagtige verhouding tussen ’n dogter en haar ma (wat ’n misdadiger is), nadat ’n mediese firma hulle ongewone herontmoeting ondersoek.

Wanneer Carly (Carly Pope) uitvind dat haar vervreemde ma – Angela (Nathalie Boltt) – ’n veroordeelde massamoordenaar, in ’n koma is, stem sy teësinnig in om deel te neem aan ’n nuwe tipe terapie wat haar in staat stel om haar ma se kop binne te dring en met haar aktiewe brein te kommunikeer. Natuurlik kom hierdie avontuur met waarskuwings oor wat kan gebeur wanneer herinneringe deurmekaar raak of iets skeefloop.

Onder die wakende oog van twee kenners, ’n dokter Michael (Michael J. Rogers) en ’n neurowetenskaplike Daniel (Terry Chen), dring sy die deurmekaar kop van haar ma binne en dinge verloop nie soos beplan nie – Carly ontdek ’n kragtige bonatuurlike element wat verantwoordelik is vir haar ma gewelddadige dade van twee dekades gelede.

Wanneer gebeure uit die verlede by haar begin spook, roep Carly die hulp van ’n ou vriend (Chris William Martin) in. Dit is maklik om met Carly se karakter te identifiseer soos wat sy probeer om onderdrukte herinneringe te verwerk, met Martin se ondersteuning. Kandyse McClure sluit dan by hulle aan om die atmosfeer te verlig.

Blomkamp het baie nou saam met sy fotoregisseur, Byron Kopman, gewerk om die perfekte gevoel vir die rolprent op te tower. “Ek hou nie daarvan as die donker omgewing in ’n gruwelprent te veel beligting het en nagemaak lyk nie. So, om die beligting so eg en natuurlik as moontlik te maak was ’n groot punt van bespreking. Ons het byvoorbeeld tonele wat slegs belig is deur ’n kar se ligte of flitse wat die akteurs vashou – geen maanlig met rook wat in die lug hang nie.”

In DEMONIC ontmoet tradisionele besetenheid moderne tegnologie. Dit is dié Suid-Afrikaanse draaiboekskrywer en regisseur se eerste poging in die gruwelgenre. Dit bied ‘n innoverende mengsel van die bonatuurlike en wetenskapfiksie en word plaaslik versprei deur Filmfinity Edms (Bpk.).

Kyk die lokprent hier: https://www.youtube.com/watch?v=EYXLKC5xd7Q

SOSIALEMEDIASKAKEL
Facebook: https://www.facebook.com/TeamFinityZA/


PUBLISITEIT & BEMARKING
Starburst Promosies
Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za