Die Eindste releases new single and album

Die Eindste

Gauteng rock group, Die Eindste made quite the impression with the release of their first single, L earlier this year.

Now they are back in the spotlight with a brand-new song, JOU OPTOG that is going to top the success of their previous release.

The track, written by frontman and acoustic guitarist André Faurie, is about the fear of social rejection and the impact it can have on your life and self-confidence. “The song tells the story of someone who does not have the confidence to pursue the girl of his dreams because of social anxiety. This causes her to reject him and choose someone else,” Faurie explains. “He waits around, in the hope that she will change her mind even though he knows that they are not meant to be.”

Described as alternative rock, the song boasts a catchy tune and meaningful lyrics that will appeal to audiences of all ages. According to Faurie, the message behind the single is that listeners should stop basing their worth on other people’s opinions and be happy with who they are.

“There is always hope that things will get better once your self-confidence improves. That is why we say in the song that someday the guy might muster up the courage to pursue the girl again.” 

An exciting music video is planned for early next year and will be filmed by Bow Tie Media at a lighthouse in the Western Cape. 

JOU OPTOG is the second single off their debut album, GRYS, which was produced by Markus Els of Mark7Studios.

GRYS was deliberately chosen as the title to serve as a metaphor for the emotions depicted in the songs. “It is a dark colour, with a little bit of hope.”

It consists of eleven original alternative rock tracks that were specially created to address various topics like social anxiety, rejection, hope, acceptance and love.

“We want our music to make people think and feel something that they are not always willing to admit. Everyone struggles with emotional issues sometimes. But there is always hope, even if you are going through a difficult time. The sun always rises again after a winters evening,” the trio shares.

Their favourite songs on the album are Myself of Almal and Reën. Because they are complete opposites, they manage to capture the creativity, versatility, diversity and dynamics of the group and showcases André’s talent and skills as singer and songwriter.

Despite facing many challenges and obstacles, they are very proud and relieved to finally be able to share their album with fans.

Die Eindste, whose name originated from a conversation between the group members, was formed in 2019, when a group of school friends (André Faurie, Ruan Pieterse and Ian Putter) decided to make music together.

They consider the release of their debut album as one of their biggest career highlights so far and plan on releasing another one soon.

The group still has many plans and dreams for the future, including more gigs and sharing the stage with the likes of Jan Blohm, Francois van Coke and Spoegwolf someday.

“We believe that people will enjoy our music, because it is new and different from what is generally available in Afrikaans. For now, we are focusing on marketing our debut album and doing as many gigs as possible,” says Faurie.

Die Eindste’s album has a fresh and unique sound and marks the start of a very promising chapter in this talented group’s music career.

“Each of us has our own taste in music, so it was quite a challenge to create a unique sound, but we are happy with the end-result and excited to share it with the public,” they conclude. 

TRACK LIST:
Intro
Myself of almal
L
Gedagte
Dood
Jou Optog
Alweer
As jy vir my sê
Alles oor en oor
Sal ek sien
Reën

The album is now available on all digital platforms. Download it here:
https://distrokid.com/hyperfollow/dieeindste/grys

SOCIAL MEDIA LINKS:
Facebook: https://www.facebook.com/die.eindste
Instagram: @die_eindste_band


PUBLICITY & MARKETING:
STARBURST PROMOTIONS
Gizela Arndt
Cell: 083 399 6869
E-mail: gizela@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.zaDie eindste stel nuwe enkelsnit & debuut album vry

Die lied, wat beskryf kan word as alternatiewe rock, val lekker op die oor en sal aanklank vind by luisteraars van alle ouderdomme.

Die Gauntengse rockgroep, Die Eindste, se eerste enkelsnit – L – het groot opslae gemaak in musiekkringe toe dit vroeër vanjaar uitgereik is.

Nou kom dié vars briesie in die plaaslike musiekmark om luisteraars weereens te beïndruk met die vrystelling van ’n splinternuwe liedjie, JOU OPTOG, wat beloof om die sukses van hulle debuut-enkelsnit te oortref.

Hierdie snit, uit die pen van die groep se voorsanger en akoestiese kitaarspeler André Faurie, gaan oor die angs van sosiale verwerping en die impak wat so ’n ingesteldheid op jou lewe en selfvertroue kan hê. “Die liedjie vertel die storie van iemand wat as gevolg van sosiale angs nie die selfvertroue het om te veg vir die meisie van sy drome nie. Dit veroorsaak dat sy hom verwerp en iemand anders bo hom kies,” verduidelik Faurie. “Hy sit dan letterlik en hoop en wag dat sy van plan verander, alhoewel hy diep binne-in homself weet dat hulle nie vir mekaar bedoel is nie.”

Die lied, wat beskryf kan word as alternatiewe rock, val lekker op die oor en sal aanklank vind by luisteraars van alle ouderdomme. Volgens Faurie, is die boodskap agter die lirieke dat luisteraars nie hulle waarde moet koppel aan ander mense se opinies nie en hulleself moet aanvaar nes hulle is.

“Daar is altyd hoop dat wanneer jy jouself aanvaar, jou selfvertroue sal toeneem en alles op die ou einde sal beter uitwerk. Soos ons in die liedjie sing, kan die ou dalk eendag genoeg moed hê om die meisie weer te nader.”

’n Musiekvideo van die snit word vir vroeg volgende jaar beplan en gaan deur Bow Tie Media verfilm word by ’n ligtoring in die Weskaap.

JOU OPTOG is die tweede enkelsnitvrystelling vanaf hulle debuut-album, GRYS, wat deur Markus Els van Mark7Studios vervaardig is.

GRYS is spesifiek as titel gekies om as metafoor te dien vir die emosies wat deur elke liedjie weerspieël word en waarby luisteraars kan aanklank vind. “Dit is ’n donker kleur, met ’n bietjie hoop.” 

Die album bestaan uit elf oorspronklike alternatiewe rock-snitte wat sorgvuldig geskep is om verskeie temas, soos sosiale angs, verwerping, hoop, aanvaarding en liefde, aan te spreek en is geïnspireer deur Damien Rice se musiek waarby die groep baie aanklank vind.

“Ons wil graag hê dat ons musiek mense moet laat dink en iets moet laat voel wat hulle nie altyd bereid is om te erken nie. Niemand is altyd gelukkig nie en worstel soms met emosionele kwessies. Maar daar is altyd hoop, al gaan jy deur ’n moeilike tyd. Die son kom altyd weer op na ’n wintersaand,” sê die driemanskap.

Hulle gunsteling-liedjies op die album is Myself of Almal en Reën. Omdat die twee snitte heeltemal van mekaar verskil, vang dit die kreatiwiteit, veelsydigheid, diversiteit en dinamiek van die groep vas en stel dit André se talent en vaardighede as sanger en liedjieskrywer behoorlik ten toon.

Ten spyte van baie uitdagings en struikelblokke, is hulle baie trots en verlig om hulle album uiteindelik met bewonderaars te deel.

Die Eindste, waarvan die naam uit ’n gesprek tussen die groeplede ontstaan het, is in 2019 gestig toe ’n groep skoolvriende (André Faurie, Ruan Pieterse en Ian Putter) besluit het om saam musiek te maak as gevolg van hulle gedeelde passie vir Afrikaanse musiek waarby luisteraars kan aanklank vind.

Hulle beskou die vrystelling van hulle eerste album as die hoogtepunt van hulle musiekloopbaan, wat almal op die oomblik deeltyds beoefen, sover en wil graag so gou as moontlik nog een uitbring as GRYS goed ontvang word.

Die groep het nog baie planne en drome vir die toekoms, wat meer lewendige vertonings insluit, en hulle sal ook graag eendag die verhoog met kunstenaars soos Jan Blohm, Francois van Coke en Spoegwolf wil deel.

“Ons glo dat mense ons musiek sal geniet, omdat dit nuut en anders is as wat oor die algemeen in Afrikaans beskikbaar is. As ons sien dat mense nog daarvan soek, sal ons dit beslis vir hulle gee. Vir nou fokus ons daarop om ons nuwe album te bemark en soveel gigs as moontlik te doen,” sê Faurie.

Die aanslag van Die Eindste se album en enkelsnit is vars en modern en is maar net die begin van groot en opwindende dinge wat op hulle wag.

“Elkeen van ons het ons eie musieksmaak, so dit was nogal ’n uitdaging om ’n unieke klank te skep, maar ons is tevrede met die eindresultaat en opgewonde om dit met die publiek te deel,” sluit hulle af.

LYS VAN SNITTE:
Intro
Myself of almal
L
Gedagte
Dood
Jou Optog
Alweer
As jy vir my sê
Alles oor en oor
Sal ek sien
Reën

Die album is nou aanlyn beskikbaar. Kry dit hier: https://distrokid.com/hyperfollow/dieeindste/grys

SOSIALEMEDIASKAKELS:
Facebook: https://www.facebook.com/die.eindste
Instagram: @die_eindste_band


PUBLISITEIT EN BEMARKING:
STARBURST PROMOSIES
Gizela Arndt
Sel: 083 399 6869
E-pos: gizela@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za