Fransien Scott releases new single – Roei

Fransien Scott - Roei

Just like a gripping novel, a good song should also be able to keep you captivated until the end… which is something Fransien Scott was able to achieve with her latest single, ROEI.

This beautiful modern ballad tells the story of a wife who loses her husband when a fishing expedition goes wrong.

“Hope is everything in times of hardship. This song is an embodiment of the hope we can experience during deep suffering,” she explains about the inspiration behind this meaningful track. “It is romantic, and the catchy chorus invites you to sing along.”

According to Fransien, who will be relocating from Britain to Portugal soon, the song was written in 1995 as part of an ATKV Song Workshop led by Lucas Maree. It was produced by Helmut Meijer of Stonebear & Mayor and was originally sung by her group, Niche.

“At the time, Lucas Maree challenged us to write about something meaningful to create authentic lyrics. I was immediately inspired to write a beautiful intimate love story that remains hopeful even when faced with the theme of death,” she shares.

The idea for the music video, which is set in a small coastal town in the Cape, is something she has been carrying with her for years and depicts the romantic relationship of a couple. “Intimate scenes of the couple’s memories together, and him bringing her stones from his travels, are followed by the heart-breaking realization that she lost her husband when she collapses on a deserted beach. The story ends full of hope when their son follows in his father’s footsteps by throwing fishing rods over his shoulder and also brings his mother stones from the ocean.”

Although it was filmed in the west of the Algarve, it looks just like the Cape and the team went out of their way to ensure the perfect end result.

Watch the video here: Fransien Scott | Roei – YouTube

ROEI follows in the footsteps of her previous single, Staan Reg which currently features on several local radio stations.

Fransien grew up in a musical home and worked as a teacher after school before moving overseas with her husband.

After living abroad for nearly two decades, she admits that she is still passionate about Afrikaans and that she misses her friends and family dearly. That is why she is planning to visit South Africa soon.

ROEI is soul food in a time when hope is needed all over the world.

The song is available online. Download it here:
https://music.apple.com/za/album/roei/1527820629?i=1527820630

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/fransienscott
Instagram: @fransienscott
Website: www.fransienscott.com
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXkdIw3ypRAGrcI2OrcXIGQ
SoundCloud: https://soundcloud.com/user62525715


PUBLICITY & MARKETING
Starburst Promotions
Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.zaFransien Scott stel nuwe enkelsnit, Roei, vry!

Hierdie pragtige moderne ballade gaan oor ’n vrou wat moet afskeid neem van ’n visserman wat nooit terugkeer na sy laaste ekspedisie nie.

Net soos ’n lekker storieboek, moet ’n goeie liedjie jou ook boei totdat die laaste noot wegsterf… en Fransien Scott kry dit beslis reg met haar nuutste enkelsnit, ROEI.

Hierdie pragtige moderne ballade gaan oor ’n vrou wat moet afskeid neem van ’n visserman wat nooit terugkeer na sy laaste ekspedisie nie.

“Hoop is alles in tye van swaarkry. Hierdie lied is ’n beliggaming van die hoop wat ons kan hê tydens diepe lyding,” verduidelik sy oor die inspirasie agter hierdie besonderse snit. “Dit is romanties en daar is ’n lekker saamsing-koor met woorde wat ’n mens kan onthou.”

Volgens Fransien, wat binnekort van Brittanje na Portugal verhuis, is die liedjie in 1995 geskryf as deel van die ATKV-liedjiewerkskool onder leiding van Lucas Maree. Dit is deur Helmut Meijer van Stonebear & Mayor vervaardig en is oorspronklik deur die groep, Niche (waarvan sy deel was), gesing.

“Lucas Maree het ons destyds uitgedaag om te skryf oor ’n gebeurtenis wat ons na aan die hart lê, sodat die luisteraars geboei kan word met lirieke en musiek wat outentiek en eg is. Ek was dadelik geïnspireer om ’n pragtige intieme liefdesverhaal te skryf waarin ek te midde van die realiteit van die dood, steeds die tema van hoop wou inbring,” deel sy.

Die idee vir die musiekvideo, wat in ’n klein Kaapse vissersdorpie moes afspeel, is iets wat sy reeds vir jare met haar saamdra en beeld die romantiese verhouding van ’n paartjie uit. “Intieme tonele van die paartjie se herinneringe saam, en hom wat vir haar klippies saambring van sy reise, word gevolg deur die hartverskeurende besef dat sy haar man verloor het wanneer sy op ’n verlate strand ineenstort. Die verhaal eindig propvol hoop wanneer hulle seun in sy pa se voetspore volg deur sy visstokke oor sy skouer gooi en, volgens tradisie, vir sy ma ’n klippie uit die see uit bring.”

Alhoewel dit in die weste van die Algarve verfilm is, lyk dit net soos die Kaap en het die span moeite gedoen om die perfekte eindresultaat te verseker.

Kyk die video hier: Fransien Scott | Roei – YouTube

ROEI volg in die voetspore van haar vorige enkelsnit, Staan Reg, wat tans op verskeie radiostasies regoor Suid-Afrika gehoor kan word.

Fransien het in ’n musikale huis groot geword en het na skool as ’n onderwyser gewerk voordat sy en haar man oorsee is waar hulle steeds woon.

Na bykans twee dekades oor die water, is sy steeds passievol oor Afrikaans en mis sy haar mense vreeslik baie. Daarom beplan sy om binnekort in haar geboorteland te kom kuier.

ROEI is sielskos in vandag se tye waarin die mense van die wêreld hoop nodig het om hulle te dra.

Die liedjie is aanlyn beskikbaar. Kry dit hier:
https://music.apple.com/za/album/roei/1527820629?i=1527820630

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook: https://www.facebook.com/fransienscott
Instagram: @fransienscott
Webblad: www.fransienscott.com
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXkdIw3ypRAGrcI2OrcXIGQ
SoundCloud: https://soundcloud.com/user62525715


PUBLISITEIT & BEMARKING:
STARBURST PROMOSIES
Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za

Fransien Scott - Roei
Fransien Scott – Roei