Daniel & Rolene Strauss to host powerful seminars

Rolene and Daniel Strauss

Power couple, Daniel Strauss & Rolene Strauss to host powerful Breakthrough Intensive seminars.

Do you think change can happen in an instant? For power couple Daniel and Rolene Strauss, the answer is a resounding yes!

Believing that breakthroughs are powerful and can bring about major change in your life, they will be hosting two Breakthrough Intensive Seminars, in Stellenbosch and Johannesburg, respectively, with the aim of sharing their hearts, souls, and knowledge with those in search of a transformation in their personal life, career, or business.

Daniel and Rolene are considered one of the most productive and purpose-driven couples in the country – within the last three years they have started three of their own businesses, grown multiple existing businesses, written three books between them, spoken on platforms worldwide, and prioritised growth every day, all while raising two boys. But, they admit, it hasn’t always been this way. 

Rolene’s most difficult year was after having just completed her medical studies (with a new-born baby). “I had to decide whether to pursue medicine or do something else with the Miss World platform and the wonderful opportunities I was so grateful to have received. The world was my oyster, but I had no idea what to with it!”

Her great breakthrough happened after months of research, personal growth, and coaching during her master’s degree in Philosophy and Management Coaching from the University of Stellenbosch Business School. She finally found her life purpose and has helped thousands of individuals through her online coaching courses.

Daniel, too, went through a difficult time. “Despite the fact that he had an engineering degree and an MBA, he couldn’t find a job and felt like a failure. His breakthrough happened during a seminar where he learned about life-changing personal growth, as well as financial and business secrets. This is one of the reasons why he is so passionate about Breakthrough Intensive,” explains Rolene. “He knows first-hand the power of seminars and breakthroughs.”

The first two-day event will take place at Lanzerac Wine Estate in Stellenbosch on 24 and 25 September (from 08:30 to 17:00), with the second being held at The Hilton Hotel in Sandton, Johannesburg on 22 and 23 October (from 08:30 to 17:00). Attendees can expect an intensive and transformational experience and can look forward to talks on:

•             Mindset, finding your life’s purpose and building your confidence by Rolene Strauss;

•             The Billionaire Mindset, entrepreneurship, business, career and finances by Daniel Strauss;

•             Relationships: Personal and professional by Rolene and Daniel Strauss; and

•             Holistic wellness by Dr Ledivia Strauss.

In addition to sharing an immense passion for the power of breakthrough, Daniel and Rolene’s knowledge and strengths are complementary, ensuring that this will be the seminar of a lifetime.

“This seminar is ideal for males, females and/ or couples who are in search of a breakthrough, whether it being in their personal life, career, or business,” they explain. “You can expect a transformational and intensive two-day experience at one of the most beautiful wine estates or one of the most prestigious hotels in South Africa. Set your expectations high for an intensive breakthrough and clarity of the next step to take in your life right now.”

Daniel is a venture capital entrepreneur, international speaker, MBA lecturer and best-selling author of The Billionaire Mindset. Rolene is a transformational coach, graduated medical doctor, international speaker, author, entrepreneur, businesswoman, Miss South Africa 2014, and Miss World 2014.

“You don’t need to know all the right steps. You just need to know the right step to take right now,” says Rolene.

Tickets for Breakthrough Intensive are limited and are priced at R7 950 per person, which includes meals and beverages. (Travel and accommodation not included.) Covid-19 protocols will be adhered to.

Tickets are available at iTickets: https://itickets.co.za/search?query=breakthrough%20intensive


SOCIAL MEDIA LINKS:

DANIEL STRAUSS
Instagram: @officialdanielstrauss

ROLENE STRAUSS:
Facebook: https://www.facebook.com/OfficialRoleneStrauss/
Twitter: @RoleneStrauss
Instagram: @rolenestrauss
Website: www.rolenestrauss.com


PUBLICITY & MARKETING
Starburst Promotions
Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.zaDaniel & Rolene Strauss bied kragtige seminaar aan

Daniel & Rolene Strauss bied kragtige Breakthrough Intensive-seminare aan.

Dink jy dat verandering in ’n oogwink kan gebeur? Vir die dinamiese paartjie, Daniel en Rolene Strauss, is die antwoord ja!

Omdat hulle glo dat deurbrake kragtig is en groot verandering in jou lewe teweeg kan bring, het hulle besluit om twee Breakthrough Intensive-seminare, in Stellenbosch en Johannesburg, aan te bied. Die doel hiervan is om hulle harte, siele en kennis te deel met diegene wat op soek is na transformasie in hulle persoonlike lewe, loopbaan of besigheid.

Daniel en Rolene word beskou as een van die mees produktiewe en doelgerigte paartjies in die land – en in die laaste drie jaar het hulle drie besighede begin, gehelp om bestaande besighede uit te brei, drie boeke tussen die twee van hulle geskryf, as gassprekers opgetree regoor die wêreld en daagliks gegroei… en dit alles terwyl hulle boonop nog twee seuns ook grootmaak. Hulle erken egter dat dit nie altyd die geval was nie.

Rolene het ’n moeilike jaar gehad net nadat sy haar mediese studies voltooi het (met ’n pasgebore baba). “Ek moes besluit of ek iets in die mediese rigting gaan doen of van die wonderlike platform gebruik gaan maak wat die Mej. Wêreld-titel my gegee het. Die wêreld was my oester, maar ek het nie geweet wat om daarmee te doen nie!”

Haar groot deurbraak het gekom na maande se navorsing, persoonlike groei en afrigting gedurende die tyd waarin sy haar meestersgraad in Filosofie en Bestuursafrigting by Universiteit van Stellenbosch se Besigheidskool voltooi het. Sy het uiteindelik haar lewensdoel ontdek en reeds duisende individue gehelp deur middel van haar aanlyn kursusse.

Daniel het ook deur ’n moeilike tyd gegaan. “Hy kon nie werk kry nie, ten spyte van sy kwalifikasies, en het soos ’n mislukking gevoel. Sy deurbraak het gekom tydens ’n seminaar oor lewensveranderende persoonlike groei, asook finansiële en besigheidsgeheime. Dit is een van die redes hoekom hy so passievol is oor Breakthrough Intensive,” verduidelik Rolene. “Hy het eerstehands ervaar hoe kragtig seminare en deurbrake kan wees.”

Die eerste tweedag-seminaar sal plaasvind by Lanzerac-wynlandgoed in Stellenbosch op 24 en 25 September (van 08:30 tot 17:00), en die tweede by die Hilton Hotel, Sandton in Johannesburg op 22 en 23 Oktober (van 08:30 tot 17:00). Deelnemers kan ’n intensiewe en transformerende ervaring verwag en kan uitsien na gesprekke oor:

•             Denkwyse, hoe om jou lewensdoel te vind en selfvertroue te bou deur Rolene Strauss;

•             Om soos ’n miljardêr te dink, entrepreneurskap, besigheid, loopbaan en finansies deur Daniel Strauss;

•             Verhoudings: Persoonlik en professioneel deur Rolene en Daniel Strauss; en

•             Holistiese welstand deur Dr Ledivia Strauss.

Buiten vir ’n gedeelde passie om mense te help om deurbrake in hulle persoonlike en professionele lewens te maak, vul Daniel en Rolene se kennis en sterkpunte mekaar perfek aan, wat van hierdie ’n seminaar maak wat jy nie moet misloop nie.

“Hierdie seminaar is ideaal vir mans, vroue en/ of paartjies wat op soek is na ’n deurbraak, hetsy in hulle persoonlike of professionele lewe,” verduidelik hulle. “Jy kan ’n transformerende en intensiewe twee-dag ervaring verwag by een van die land se mooiste wynplase of mees gesogte hotelle. Kom met hoë verwagtinge vir ’n intensiewe deurbraak en duidelikheid oor die volgende stap in jou lewe.”

Daniel is ’n waagkapitaalondernemer, internasionale spreker, MBA-dosent en skrywer van die topverkoper, Dink soos ’n Miljardêr. Rolene is ’n transformasie-afrigter, mediese dokter, internasionale spreker, skrywer, entrepreneur, besigheidsvrou, Mej. Suid-Afrika 2014, en Mej. Wêreld 2014.

“Jy hoef nie te weet wat al die regte stappe is nie. Al wat jy hoef te weet is wat die regte stap is om nou te neem,” sê Rolene.

Kaartjies vir die Breakthrough Intensive-seminaar is beperk en word verkoop teen R7 950 per persoon, wat etes en drinkgoed insluit. (Reis- en verblyfkostes is nie ingesluit nie.) Daar sal aan Covid-regulasies voldoen word.

Kaartjies is beskikbaar op iTickets: https://itickets.co.za/search?query=breakthrough%20intensive


SOSIALEMEDIASKAKELS:

DANIEL STRAUSS
Instagram: @officialdanielstrauss

ROLENE STRAUSS
Facebook: https://www.facebook.com/OfficialRoleneStrauss/
Twitter: @RoleneStrauss
Instagram: @rolenestrauss
Webblad: www.rolenestrauss.com


PUBLISITEIT EN BEMARKING
Starburst Promosies
Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za