Fransien Scott releases a modern ballad

Fransien Scott

The song, Staan Reg, was inspired by the losses we experience as we go through life.

There is nothing that can lift our spirits, move us to laughter, let us dream, or express our heartbreak in the way that music can. It is this connection to emotions that inspired South African singer-songwriter Fransien Scott, who is based in the United Kingdom (UK), to write STAAN REG, a modern ballad about being prepared to forget when a loss is too much to bear.

The song was inspired by the losses we experience as we go through life, explains Fransien, who wrote STAAN REG when her mother was diagnosed with Alzheimer’s disease. “While the song romanticises an illness that, of course, does not transpire exactly like portrayed in the song, it does deal with the loss of a relationship, of the things you can remember about someone who is special to you, and even your desire to forget when the reality becomes too difficult to face and accept.”

Fransien often writes about emotions. “I write about the things every person struggles with. Emotions, regardless of how different they are for each of us, is something we can all relate to. Having to deal with loss and having to say ‘goodbye’ to someone, whether as a result of Alzheimer’s, or perhaps the end of a relationship, is a very real and tragic situation for many. As such, I believe the message conveyed in STAAN REG will resonate with listeners.”

The single is accompanied by a video which, according to Fransien, was an unbelievable experience. Shot in Portugal, it features an older couple – representing her parents – and their very special relationship. “I wanted to feature my mom in the video, but because of Covid I decided to ask dear friends of mine from Portugal instead. I wanted to showcase the deep and sincere love and relationship between two people who have been together for years. When a loss is experienced at this point, it is felt at a much deeper level. We recognise and respect the value of this kind of love.”

She explains that she had to carefully consider the emotions she wanted to communicate in the video. “I had to take into account the relationship built over many years; the ups and downs faced and the fact that love endured through it all. This is something young people can respect and look forward to – growing old together.”

What made the production of the video extra special is that Fransien had the help of a wonderful team who helped realise her vision. In addition, she says, Portugal’s natural beauty reminds her of South Africa.

Watch the video here: https://youtu.be/6yzTMBjAtnE

The singer-songwriter grew up surrounded by music and started dabbling with melodies and lyrics on her sister’s piano when she was eleven. Although she specialised in drama during high school, she spent every free moment in the music department, harmonising and composing with her friends.

After school she formed a group called Niche, who made it to the semi-finals of the ATKV Crescendo competition with their song, Roei, which she wrote under the guidance of the legendary Lucas Maree.

She completed a degree in Business Management and Psychology at the Rand Afrikaans University as well as a post graduate qualification in Higher Education and taught for a year before heading to England with her husband for what she thought would be a short-term adventure.

Twenty years later the couple and their two children still live abroad. In addition to their time in the UK, they also lived in Switzerland for seven years and in Spain for three years.

Despite living abroad, Fransien prefers to write and sing in her native tongue. “To me, Afrikaans is not simply a language, but a passion. I think, sing, and function in Afrikaans and I also taught my children the language. To me, it is vital for them to understand their roots and to appreciate their heritage.”

She is also the founder of a women’s ministry called KeeperSoul (named after her mother’s favourite tree, the Kiepersol), and she finds inspiration in the stories of the many brave women who share their experiences, successes, and failures at KeeperSoul retreats.

She is planning to release an album this year, but this vibrant lady is also dedicated to expanding the ministry. She also manages a charity initiative called Hope-full Boxes, which supports families in the Philippines.

At a time when the world is enshrouded in loss, STAAN REG serves as a validation of this emotion and, as a result, will resonate with a wide audience.

The single is available on all digital platforms. Download it here:

Spotify: https://open.spotify.com/album/2agG1gLtUOOkwi3vHsOSio?si=LfEy-2xjSzGXItriXpvivg

Apple Music: https://music.apple.com/za/album/staan-reg/1549930425?i=1549930426

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: https://www.facebook.com/fransienscott
Instagram: @fransienscott
Website: www.fransienscott.com
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXkdIw3ypRAGrcI2OrcXIGQ
SoundCloud: https://soundcloud.com/user62525715


PUBLICITY & MARKETING
Starburst Promotions
Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.zaFransien scott stel ‘n modern ballade vry

STAAN REG gaan daaroor om bereid te wees om te vergeet wanneer verlies te moeilik is om te verwerk.

Daar is niks wat ons moraal so kan lig, ons kan laat lag en droom, of ons emosies so kan uitbeeld soos musiek nie. Dit is juis hierdie emosionele verbintenis met musiek wat die Suid-Afrikaanse sanger en liedjieskrywer, wat in Brittanje woon, Fransien Scott, geïnspireer het om ’n moderne ballade te skryf wat met die hart praat. STAAN REG gaan daaroor om bereid te wees om te vergeet wanneer verlies te moeilik is om te verwerk.

Volgens Fransien, wat die liedjie geskryf het nadat haar ma met Alzheimer se Siekte gediagnoseer is, was die inspirasie agter die liedjie die verliese wat die mensdom regdeur die lewe ervaar. “Dit is beslis ’n romantisering van die siekte wat natuurlik glad nie so verloop nie, maar dit handel wel oor die verlies van ’n verhouding, van dinge wat jy kan onthou van iemand wat vir jou spesiaal is, of selfs jou behoefte om eerder te vergeet wanneer die waarheid te moeilik is om te aanvaar.”

Fransien skryf gereeld oor emosies. “Verlies is ’n baie bekende emosie vir ons elkeen. Ek skryf graag oor emosies, oor dinge waarmee ons elkeen worstel en kan vereenselwig. Om verlies te hanteer, of dit nou is as gevolg van Alzheimer se Siekte of ’n verhouding wat eindig, ’n baie realistiese tragiese situasie wat baie ervaar. STAAN REG is so geskryf dat dit aanklank kan vind met verskeie situasies.”

Die enkelsnit word gekomplementeer deur ’n musiekvideo, wat volgens die sanger ’n onvergeetlike ervaring was. Dit is in Portugal geskiet en vertel die verhaal van ’n ouer paartjie – wat haar ouers verteenwoordig – se spesiale verhouding. “Ek wou oorspronklik my ma in die video gehad het, maar as gevolg van Covid het ek besluit om dierbare vriende van my hier in Portugal te vra om die rol van my ouers te vertolk. Ek wou graag opregte diep liefde en verhoudings uitbeeld deur twee ouer mense te gebruik wat mekaar reeds jare lank liefhet. Wanneer verlies hier plaasvind, raak dit ons op ’n baie dieper plek in ons binneste, aangesien ons die waarde van hierdie liefde respekteer en besef.”

Sy verduidelik verder dat sy baie versigtig moes wees met die emosies wat sy in die video oordra. “Toe ek dink aan verhoudinge wat reeds jare gevestig is en twee mense wat al deur soveel moeilike en goeie jare mekaar steeds liefhet, het ek besef dat dit juis die ding is wat jongmense vandag kan respekteer en na kan uitsien – om saam oud te word.”

Wat die maak van die video nog meer spesiaal gemaak het, was dat Fransien saam met ’n wonderlike span gewerk het wat gehelp het om haar idee in ’n realiteit te omskep. Volgens haar herinner Portugal haar ook baie aan Suid-Afrika.

Kyk die video hier: https://youtu.be/6yzTMBjAtnE Dié sangeres en liedjieskrywer het in ’n musikale huis grootgeword en met lirieke en melodieë begin eksperimenteer, op haar sussie se klavier, toe sy elf was. Alhoewel sy in drama gespesialiseer het op skool, het sy elke vry oomblik in die musiekafdeling deurgebring waar sy saam met haar vriende liedjies gekomponeer en geharmoniseer het.

Na skool, het sy die groep – Niche – gestig wat deurgedring het na die semi-finaal van die ATKV Crescendo-kompetisie met hulle liedjie, Roei, wat sy met die hulp van die legende, Lucas Maree, geskryf het.

Sy het Besigheidsbestuur en Sielkunde studeer by die Randse Afrikaanse Universiteit en ook haar nagraadse studie voltooi in Hoër Onderwys, waarna sy vir ’n jaar skoolgegee het voordat sy en haar man Engeland toe is vir, wat sy geglo het, ’n kort avontuur sou wees.

Twintig jaar later, woon die paartjie en hulle kinders steeds oorsee. Buiten vir Engeland, het hulle ook vir sewe jaar in Switserland en drie jaar in Spanje gewoon.

Alhoewel sy reeds twee dekades oorsee woon, verkies sy om in haar moedertaal te skryf en sing. “Afrikaans nie net ’n taal nie, maar ’n passie. Ek dink, sing en funksioneer in Afrikaans en het dit ook vir my kinders geleer. Ek glo dat dit noodsaaklik is vir hulle om hulle herkoms te verstaan en te waardeer.”

Verder is sy ook die stigterslid van die vrouebediening, KeeperSoul (vernoem na haar ma se gunsteling-boom, die Kiepersol), skryf sy meestal oor sake van die hart. Sy vind inspirasie in die stories van die dapper vroue, wat hulle ervaringe, suksesse en mislukkings deel tydens KeeperSoul se vrouekampe.

Sy beplan om ’n nuwe album vry te stel later vanjaar, maar bestuur ook ’n liefdadigheidsprojek, Hope-full Boxes, wat behoeftige gesinne in die Filippyne ondersteun.

In hierdie tyd, wat daar soveel verlies is regoor die wêreld, spreek STAAN REG hierdie hartseer emosie aan en vind dit aanklank by gehore van alle ouderdomme.

Die liedjie is nou beskikbaar op alle digitale platforms.

Laai dit hier af:

Spotify: https://open.spotify.com/album/2agG1gLtUOOkwi3vHsOSio?si=LfEy-2xjSzGXItriXpvivg

Apple Music: https://music.apple.com/za/album/staan-reg/1549930425?i=1549930426

SOSIALEMEDIASKAKELS
Facebook: https://www.facebook.com/fransienscott
Instagram: @fransienscott
Webblad: www.fransienscott.com
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCXkdIw3ypRAGrcI2OrcXIGQ
SoundCloud: https://soundcloud.com/user62525715


PUBLISITEIT & BEMARKING:
STARBURST PROMOSIES
Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za