Helmut Meijer releases impressive single

Helmut Meijer - SINK

Helmut Meijer follows the release of captivating autobiography with equally impressive single.

Just a few weeks ago, the award-winning South African music producer, composer, singer, songwriter, author and scholar and teacher of the Ancient Hebrew Language, Helmut Meijer released his first book – FRACTAL – A Tale of Three Interventions – and it was very well received.

Meijer originally signed the world-renowned music group, DNA Strings and has composed and produced many award-winning songs for local and international artists, but unfortunately, he was diagnosed with Coronary Artery Disease in 2015.

After undergoing three heart interventions over a period of four years, he felt compelled to tell his story of a ‘broken heart’ in book form. But actually, the motivation to write this book was twofold. On the one hand he wanted to share the story of his journey and discovery of pure eminence of the heart and on the other hand his personal unravelling of the Ancient Hebrew language during his last heart procedure.

“Like a good song, I believe a good story provides articulation for many people’s own stories,” explains Meijer. “In an obvious sense, the penning down of my story was therapeutic. But more so, I realise that the true beauty of an honest retelling of a broken story, can be of help to so many others.” 

And just as sincere and honest as his book, comes the release of Meijer’s single, SINK, which was written, produced and mastered by the artist himself. The genre of the song is 80’s and Synthpop (for which A-ha is probably the best known) and it was born during a particularly challenging time in Meijer’s life. It was originally written and recorded in May 2019 but is only being released now as a result of Covid-19 and all its challenges. Meijer feels that in the current climate most people might feel like they are sinking, while others are watching without saying anything about it. With SINK he hopes to express how many people are feeling.

“To me, it was therapeutic to be able to express my feelings without combining it with a spiritual message. Just the raw emotion of admitting that I felt like I was sinking. There is also no time like the present to say it, because a lot of people are feeling exactly the same way,” says Meijer.

Watch SINK’s lyric video here: https://youtu.be/Z1CMCC0pRDM With the release of his book (available on digital platforms) and latest single, Helmut Meijer is moving closer to achieving his childhood dream of writing and singing his own music. The book – which relays his discovery of patterns and habits concerning the heart by weaving into his own odyssey with music, travels and adventures – is a fusion between non-fiction, philosophy, and religion. It is an honest retelling of a journey of love and life through ebbs and flows, gains and losses.

With FRACTAL – A Tale of Three Interventions he draws you into his world and travels from Israel to Switzerland, Kilimanjaro, the Faroe Islands, London, Egypt, Morocco and many other countries and with his melodic, progressive music with relevant lyrics he manages to transport you back to the simplicity of the 80’s.

FRACTAL – A Tale of Three Interventions is Helmut Meijer’s first book and is published by Virtualbookworm.com Publishing Inc., Po Box 9949, College Station, TX 77842, US. ©2021, Helmut Meijer.

Buy it here:
Biography/Memoirs | Virtualbookworm Publishing

SINK is now available on all digital platforms here:
https://music.apple.com/za/album/sink-single/1574290298

SOCIAL MEDIA LINKS:
Facebook: https://web.facebook.com/helmut.meijer
Twitter: @helmutmeijer
Instagram: @helmutmeijer and @fractal_thebook
Website: www.helmutmeijer.com


PUBLICITY & MARKETING:
Starburst Promotions
Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za


Helmut Meijer stel nuwe enkelsnit vry

Eers verskuif Helmut Meijer grense met sy outobiografie en nou stel hy ‘n nuwe enkelsnit bekend!

Slegs ’n paar weke gelede het die bekroonde Suid-Afrikaanse musiekvervaardiger, komponis, sanger, liedjieskrywer, outeur, asook ’n skolier en onderwyser van die Oud-Hebreeuse Taal, Helmut Meijer sy eerste boek, FRACTAL – A Tale of Three Interventions, vrygestel en dit is uitstekend ontvang.

Meijer het oorspronklik die Wêreld-Musiekgroep, DNA Strings, geteken, wat tot ongekende plaaslike sukses gestyg het, duisende liedjies vir plaaslike en internasionale kunstenaars gekomponeer en vervaardig en verskeie toekennings gewen, maar is in 2015 gediagnoseer met Koronêre hartsiekte. Nadat hy drie hartprosedures oor ’n periode van vier jaar ondergaan het, het hy verplig gevoel om sy storie van ’n “gebreekte hart” in boekformaat te vertel, aangesien hy voel dat dit vir menigte ’n lewensbelangrike storie kan wees. Maar eintlik was die motivering om hierdie boek te skryf tweeledig. Aan die een kant wou hy die storie deel van sy reis en ontdekking van pure eminensie van die hart en aan die ander kant sy persoonlike ontrafeling van die Oud-Hebreeuse taal gedurende sy laaste hartprosedure.

“Net soos ’n goeie liedjie, glo ek dat ’n goeie storie ook by baie mense se eie verhale moet aanklank vind,” verduidelik Meijer. “Om my storie te skryf was baie terapeuties en het my laat besef dat ’n eerlike vertelling van ’n gebroke verhaal so baie mense kan help.”

En net so opreg en eerlik soos sy boek, kom Meijer en stel ’n enkelsnit vry met die titel SINK wat hy self geskryf het, sing, vervaardig en gemeester het. Die genre is 80’s en “Synthpop” waarvan A-ha seker die bekendste voorbeeld is, en is gebore in ’n besonderse uitdagende tyd in Meijer se lewe. Hy het die lied reeds in Mei 2019 geskryf en ’n demo gemaak, maar dit nou eers afgestof met Covid-19 en al sy uitdagings. Meijer voel dat in hierdie tyd waarin ons nou leef dit moontlik is dat meeste mense dalk voel hulle SINK terwyl ander toekyk sonder dat hulle iets daaroor sê. Met SINK hoop hy om woorde te gee aan hoe baie mense voel.

“Vir my was dit geweldige terapie om net te kon uitskree wat ek voel. Sonder ’n geestelike sousie of boodskappie. Net die rou emosie, dat dit voel of ek sink. En nou is die tyd om te sê hoe jy voel, want bitter baie mense voel presies so”, sê Meijer.

Kyk die liriekvideo van SINK hier: https://youtu.be/Z1CMCC0pRDM

Met Helmut Meijer se boek (beskikbaar op digitale platforms), wat ’n kombinasie van nie-fiksie, filosofie en geloof en ’n eerlike vertelling van sy lewens- en liefdesreis, suksesse en verliese en patrone en gewoontes rakende sy hart verklap, verweef met sy eie ervaringe met musiek, reise en avonture, én die bekendstelling van ’n nuwe enkelsnit soos SINK beweeg hy al hoe nader aan sy kinderdae droom om sy eie musiek te skryf en sing.

Met sy boek FRACTAL – A Tale of Three Interventions trek hy jou in sy wêreld en reise van Israel tot Switserland, Kilimanjaro, die Faroëreilande, Londen, Egipte, Marokko en baie ander lande in en met sy melodiese, progressiewe musiek met relevante lirieke laat hy jou beslis teruggryp na die eenvoud van die 80’s.

FRACTAL – A Tale of Three Interventions is Helmut Meijer se eerste boek en word uitgegee deur Virtualbookworm.com Publishing Inc., Posbus 9949, College Station, TX 77842, US. ©2021, Helmut Meijer

Koop dit hier:
Biography/Memoirs | Virtualbookworm Publishing

SINK is nou op alle digitale platforms beskikbaar:
https://music.apple.com/za/album/sink-single/1574290298

SOSIALE MEDIA SKAKELS:
Facebook: https://web.facebook.com/helmut.meijer
Twitter: @helmutmeijer
Instagram: @helmutmeijer and @fractal_thebook
Webblad: www.helmutmeijer.com


PUBLISITEIT EN BEMARKING
Starburst Promosies
Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za