Mack Rapapapli & Christiaan Baartman join forces

'N VRIEND SOOS JY (A FRIEND LIKE YOU)

Who would have guessed that the popular presenter and DJ, Mack Rapapapli and the talented singer, musician and song-writer, Christiaan Baartman, would join forces and release an enticing single, ‘N VRIEND SOOS JY!? (A FRIEND LIKE YOU) Well, that is exactly what happened and here it is!

Christiaan and Mack met at an interview and got on very well from the start. A short while thereafter, they bumped into each other again at a get-together with mutual friends.

“I immediately said how wonderful it was to meet Mack’s lady friend and how scarce true friendships are. Right there and then I was inspired to write the song – in the bathroom – and played the song to Mack. We decided on the spot to record the song. It feels like I have known Mack forever. From his work ethic and his pure heart – everything I also aspire to be,” says Christiaan.

“Christiaan and I have a very strong connection. We are like Brandy and Coke,” says Mack. “One of the funniest experiences I have every had was with the recording of the song, when I had to sing with a peg on my nose. For a minute or two I sounded like a Chipmunk, but it really helped me to bring out my real voice.”

Christiaan wrote the song and the final mix was done by Sean Manley.

“We all have that one person/friend in life that knows you inside and out, all your strenghts and weaknesses. The first person you phone when you are in trouble or to share your good news with. This is, ‘N VRIEND SOOS JY,” explains Christiaan.

“Sometimes we are caught up in toxic friendships, where the one gives more than the other. Friendships where both parties only want the best for each other, are scarce. It is time to let the false people go and make room for the real people in your life,” Mack adds.

Christiaan and Mack ensures listeners and followers that this is only the start of their camaraderie and that they still have a lot in store for the future.

‘N VRIEND SOOS JY is available on all digital platforms.

Download it here: https://distrokid.com/hyperfollow/christiaanbaartman/n-vriend-soos-jy-feat-mack-rapapali

SOCIAL MEDIA LINKS:

CHRISTIAAN BAARTMAN
Facebook: https://www.facebook.com/christiaankrit/
Instagram: @christiaanbaartman
YouTube: https://www.youtube.com/user/ChristiaanRock/featured?view_as=subscriber

MACK RAPAPALI
Instagram: https://www.instagram.com/mackrapapali/?hl=en 
Twitter: https://twitter.com/MackRapapali 
FaceBook: https://www.facebook.com/MackRapapapli
Youtube: https://www.youtube.com/c/MackRapapali 


PUBLICITY AND MARKETING:
STARBURST PROMOTIONS
Gizela Arndt
Cell: 083 399 6869
E-mail: gizela@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za


Mack Rapapali & Christiaan Baartman snoer kragte

Wie sou nou ooit kon droom dat die gewilde aanbieder & platejoggie, Mack Rapapali en die talentvolle sanger, musikant en liedjieskrywer, Christiaan Baartman sou kragte saamsnoer en daarmee saam ‘n treffende enkelsnit getiteld, ‘N VRIEND SOOS JY vrystel!? Wel, dit is presies wat nou gebeur en hier is dit nou!

Christiaan en Mack het by ‘n onderhoud ontmoet en hulle het dadelik baie goed oor die weg gekom. ‘n Kort ruk daarna het hulle mekaar weer raakgeloop by ‘n kuier saam met gemeenskaplike vriende.

“Ek het dadelik gesê hoe lekker dit vir my was om Mack se vriendin ook te ontmoet en hoe skaars ware vriende is. Net daar het ek die inspirasie vir die liedjie gekry en sommer die lirieke in die badkamer geskyf en die liedjie vir Mack gespeel. Ons het net daar besluit om die lied saam op te neem. Dit voel of ek vir Mack al jare ken – van sy werksetiek tot sy hart vir mense – als waarna ek ook streef,” voeg Christiaan by.

“Ek en Christiaan het ‘n baie sterk konneksie. Ons is soos Brannas en Coke,” skerts Mack. “Een van die snaakste ervarings was met die opname van die liedjie, moes ek met ‘n pennetjie op my neus sing. Vir ‘n minuut lank het ek soos ‘n Chipmunk geklink, maar dit het my baie gehelp om my ware stem uit te bring.”

Christiaan het self die lied geskryf en die klankversorging is deur Sean Manley behartig.

“Ons almal het daardie een mens/vriend in jou lewe wat jou van binne en buite ken, al jou sterk- en swakpunte. Die eerste persoon wat jy bel wanneer jy in die moeilikheid is en die eerste persoon wat jy bel om goeie nuus mee te deel. Dìt, is ‘N VRIEND SOOS JY, “ vertel Christiaan.

“Soms word ons vasgevang in toksiese vriendskappe, waar die een meer vat as wat hy gee. Vriendskappe waar beide partye werklik vir jou die beste gun, is skaars. Dis tyd om vals mense te laat gaan en om meer plek vir opregte mense in jou lewe te gee,” voeg Mack by.

Christiaan en Mack verseker luisteraars en aanhangers dat hierdie slegs die begin is vir hierdie twee goeie vriende en kameraadskap en dat daar nog baie in die pyplyn is.

‘N VRIEND SOOS JY is nou op alle digitale platforms hier beskikbaar.

Laai dit hier af: https://distrokid.com/hyperfollow/christiaanbaartman/n-vriend-soos-jy-feat-mack-rapapali

SOSIALE MEDIA SKAKELS:

CHRISTIAAN BAARTMAN
Facebook: https://www.facebook.com/christiaankrit/
Instagram: @christiaanbaartman
YouTube: https://www.youtube.com/user/ChristiaanRock/featured?view_as=subscriber

MACK RAPAPALI
Instagram: https://www.instagram.com/mackrapapali/?hl=en 
Twitter: https://twitter.com/MackRapapali 
FaceBook: https://www.facebook.com/MackRapapapli
Youtube: https://www.youtube.com/c/MackRapapali 


PUBLISITEIT & BEMARKING:
STARBURST PROMOSIES
Gizela Arndt
Sel: 083 399 6869
E-pos: gizela@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za