My Family of Superheroes book now available

Zinhle T. Matthews

This amazing book about positive affirmation for children by the incredible Zinhle T. Matthews is now available.

The new children’s book by local author Zinhle T. Matthews, MY FAMILY OF SUPERHEROES, in which all children are superheroes, is available from Amazon, Ethnikids, Book Circle Capital, Xarra Books and other selected bookstores now! In this beautiful book she shifts the focus by using the power of positive affirmation to help children access their inner hero. “The greatest gift we can give our children is the ability to be their own superhero,” she says.

For generations, stories about heroes have been used to inspire, motivate, and transfer values to children. It is unsurprising then that children love superheroes – characters that teach them about strengths, empathy, and overcoming challenges.

“Every child, irrespective of gender or race, will find themselves in situations that test their self-confidence and courage,” she adds. “Wouldn’t it be amazing if they had a full proof, lifelong tool to use in these circumstances? A potent mantra which could lift them above self-doubt and fear into a position of power, well equipped to take on the world – and win!”

Her book, specifically written to be read by a parent or caregiver with a child, uses engaging illustrations and emotive language to tell a compelling yet accessible story of triumph over adversity. It introduces readers to a young girl named Precious who, inspired by her mother, uses the power of positive affirmation to overcome her insecurities and doubts.

Zinhle, a mother of two, says that she has always known that part of her purpose was to inspire the upcoming generation. As a successful certified chartered accountant, she assumed she would make an impact by returning to the small town she is from and inspiring the youth with her academic achievements. But, she says, God had a different message. “It wasn’t at all about me, but about the power that is inside each of us. We all have the ability to connect to this power to make us whole and to achieve the impossible. That is what inspired me to write My Family of Superheroes.”

The author lives in Midrand, Gauteng, with her husband and two children. She grew up in Bethal and, after completing her Honours Degree in BCom Accounting, she obtained a professional qualification as certified chartered accountant through the Association of Certified Chartered Accountants.

Feeling like she wasn’t living up to her potential, she started a journey of self-discovery in 2019 with the aim of finding her life’s purpose. During this time, she rediscovered positive affirmations, which helped build her confidence. This ignited the spark for her book. “Positive thinking is such a powerful tool. By starting with positive affirmations from an early age, children will grow up being able to access their inner strength and the innate ability to connect with the fountain of internal power which is buried deep within them,” she says.

Complementing the launch of the book is the release of KE NALE MATLA meaning “I have the power”, a duet performed by the well-known, loved and talented Mmatema and Katlego Ntsele. “Music has always been a big thing in my family so, when the concept of the book became clear, I knew music had to feature somehow,” Zinhle explains. “I wanted the book to have a soundtrack, like movies do. My husband writes beautiful music, so I asked him to write the song using the words in the book. Within 24 hours he had written KE NALE MATLA.” The single will be available for digital download from 4 June. The music video for KE NALE MATLA will be released on Youth Day, 16 June 2021.

As an added bonus, she has designed superhero capes, adorned with the affirmations that are included in the book, to help young readers look the part.

Her greatest wish, she reveals, is for everyone to see themselves the way God sees them. MY FAMILY OF SUPERHEROES is a reflection of that wish. But the book is simply the beginning – she plans to establish a non-profit organisation to continue the work she has been called to do. She also hosts Transformation Monday sessions on Instagram to share some of the lessons she has and continues to learn.

The dynamic and talented author also plans to translate MY FAMILY OF SUPERHEROES into as many languages as possible – starting with isiZulu and Afrikaans, and there is an audiobook in the pipeline.

She is inspired by her parents, who have done tremendous work in their community: Her father was at the forefront in securing funding to build a high school while her mother kept children off the street by teaching them how to sing and play instruments.

“It is my turn to take the baton. I know that to change people’s environment you must change how they think. We become what we think about. So, this book is just the beginning of the work I am called to do. This is my purpose.”

MY FAMILY OF SUPERHEROES is an inspiring book with a powerful message which will resonate with children and caregivers alike.


SOCIAL MEDIA LINKS:

ZINHLE T. MATTHEWS
Facebook: https://www.facebook.com/zinhle.matthews
Instagram: @zinhlematthews
Twitter: @ZinhleThola

MY FAMILY OF SUPERHEROES
Facebook: https://www.facebook.com/zinhle.superheroes
Instagram: @myfamilyofsuperheroes
Twitter: @myfamilyofsuperheroes


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za


My Family of Superheroes boek nou beskikbaar

Die nuwe boek deur plaaslike skrywer Zinhle T. Matthews, waar alle kinders superhelde is, MY FAMILY OF SUPERHEROES, is, is nou beskikbaar!

Die nuwe boek deur plaaslike skrywer Zinhle T. Matthews, waar alle kinders superhelde is, MY FAMILY OF SUPERHEROES, is, is nou beskikbaar by Amazon, Ethnikids, Book Circle Capital en ander uitgesoekte boekwinkels!  In hierdie pragtige boek sy die fokus deur gebruik te maak van positiwiteit om kinders te help om hulle innerlike held te ontdek. “Die grootste geskenk wat ons vir ons kinders kan gee, is die vermoë om hulle eie superheld te wees,”  sê sy.

Stories oor helde, word al vir eeue lank gebruik om kinders te inspireer, motiveer en waardes te leer.  Dit is daarom nie vreemd dat hulle mal is oor superhelde nie – karakters wat hulle leer oor krag, empatie en om uitdagings te oorkom.

“Elke kind, ongeag van sy geslag of ras, gaan homself soms in situasies bevind wat sy selfvertroue en moed uitdaag,” voeg sy by. “Sal dit nie wonderlik wees as ons kinders kan toerus met ’n onfeilbare tegniek waarmee hulle vir die res van hulle lewens hierdie omstandighede kan hanteer nie? ’n Kragtige mantra wat hulle kan laat uitstyg bo twyfel en vrees en hulle in ’n posisie plaas waarin hulle ten volle in staat is om die wêreld aan te vat – en te wen!”  

Haar boek, wat spesifiek geskryf is om deur ’n ouer vir ’n kind gelees te word, maak gebruik van illustrasies en emosiebelaaide taal om ’n aangrypende storie te vertel oor hoe struikelblokke oorkom kan word. Dit stel lesers voor aan ’n jong meisie, met die naam Precious, wat deur haar ma geïnspireer word om positiwiteit te gebruik om onsekerheid en twyfel te oorkom.

Zinhle, ’n ma van twee, sê sy het altyd geweet dat dit deel was van haar lewensdoel om die nuwe generasie te inspireer. As ’n suksesvolle geoktrooieerde rekenmeester, het sy aangeneem dat sy ’n impak sou maak deur terug te keer na haar tuisdorp en die jeug met haar akademiese prestasies te inspireer. Maar sy het besef dat God ander planne het. “Dit was groter as net ek, want dit gaan oor elkeen van ons se innerlike krag. Ons het almal die vermoë om hierdie krag te gebruik om heel te word en die onmoontlike te bereik. Dit is wat my geïnspireer het om MY FAMILY OF SUPERHEROES te skryf,” sê sy.

Die skrywer woon in Midrand, Gauteng, saam met haar man en twee kinders. Sy het in Bethal grootgeword en nadat sy haar honneursgraad in Rekeningkunde verwerf het, het sy ook ’n professionele kwalifikasie as geoktrooieerde rekenmeester behaal deur die Vereniging van Gesertifiseerde Geoktrooieerde Rekenmeesters in die Brittanje.

Omdat sy gevoel het dat sy nie haar potensiaal verwesenlik nie, het sy in 2019 ’n reis van selfontdekking begin in ’n poging om haar lewensdoel te ontdek. Gedurende hierdie tyd het sy weereens besef hoe belangrik positiewe bevestiging is om jou selfvertroue op te bou. Dit het die idee vir haar boek laat vlam vat. “Positiewe denke is so ’n kragtige instrument. Deur van jongs af met positiewe bevestiging te begin, sal kinders help om hulle innerlike krag te ontdek en ontgin,” sê sy.

Saam met die boek, word daar ook ’n duet deur die bekende en geliefde Mmatema en Katlego Ntsele vrygestel met die naam KE NALE MATLA (wat “ek het die krag” beteken). “Musiek was nog altyd ’n groot ding in my familie en nadat die konsep van die boek gefinaliseer is, het ek geweet dat musiek op ’n manier moes deel wees daarvan,” verduidelik Zinhle. “Ek wou hê dat die boek, net soos ’n fliek, ’n klankbaan moes hê. My man skryf die mooiste musiek en ek het hom toe gevra om ’n liedjie te skep deur gebruik te maak van die woorde in die boek. Binne vier-en-twintig-uur, was KE NALE MATLA geskryf.” Die enkelsnit sal vanaf 4 Junie digitaal beskikbaar wees. Die musiekvideo vir KE NALE MATLA sal op Jeugdag, 16 Junie 2021 uitgereik word.

As ’n bykomende bonus, het sy ook superheldmantels ontwerp met positiewe aanhalings op uit die boek uit, sodat jong lesers soos superhelde kan lyk.

Sy onthul dat dit haar grootste wens is dat almal hulleself deur God se oë moet sien. MY FAMILY OF SUPERHEROES is ’n refleksie hiervan. Maar die boek is net die begin – sy beplan ook om ’n nie-winsgewende organisasie op die been te bring om die werk voort te sit wat sy geroep is om te doen. Sy bied ook Transformation Monday-sessies aan op Instagram om haar lewenslesse met mense te deel.

Hierdie dinamiese en talentvolle skrywer beplan om MY FAMILY OF SUPERHEROES in soveel tale as moontlik te vertaal (eers in isiZulu en Afrikaans), en daar is ook ’n oudioboek in die pyplyn.

Sy is ook baie geïnspireer deur haar ouers wat wonderlike werk in hulle gemeenskap gedoen het: Haar pa het gehelp om fondse in te samel om ’n hoërskool te bou, terwyl haar ma gehelp het om kinders uit die strate te hou deur hulle te leer sing en instrumente speel.

“Dis nou my beurt om ’n verskil te maak. Ek weet dat dit eers nodig is om mense se manier van dink te verander, sodat hulle situasie kan verander. Ons word wat ons dink ons is. So hierdie boek is net die begin van die werk wat ek veronderstel is om te doen. Dit is my lewensdoel.”

MY FAMILY OF SUPERHEROES is ’n inspirerende boek, met ’n kragtige boodskap wat by beide ouers en kinders sal aanklank vind.


SOSIALEMEDIASKAKELS:

ZINHLE T. MATTHEWS
Facebook: https://www.facebook.com/zinhle.matthews
Instagram: @zinhlematthews
Twitter: @ZinhleThola

MY FAMILY OF SUPERHEROES
Facebook: https://www.facebook.com/zinhle.superheroes
Instagram: @myfamilyofsuperheroes
Twitter: @myfamilyofsuperheroes


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za