Rubber Duc honour all moms with new single

Rubber Duc - Mama

Titled MAMA, it honours the one person in life who is there through thick and thin and celebrates the one love that never falters – a mother’s love!

In celebration of Mother’s Day on 9 May, the well-known and beloved South African band, Rubber Duc, has announced the release of a brand new single. Titled MAMA, the track honours the one person in life who is there through thick and thin and celebrates the one love that never falters – a mother’s love.  

The song was written by frontman Nick Jordaan as a Mother’s Day gift to his mom, but the message is universal and pays homage to mothers everywhere.

“It’s very easy to write about love and heartbreak. We’ve done it often,” says lead singer Nick Jordaan. “But we often forget to thank the people in our lives who stitch us back together when we fall apart. Those who lift us up when we are down. Those who will forever walk the road alongside us because we are a part of them – we share their features, their values, and their DNA.” 

While the song is celebratory, the band hopes that listeners will connect with it on an emotional level and that they will find meaning in the message. “We hope it encourages family connection and retention, and that it is able to heal, fix and mend. This song is yours as much as it is ours,” says Jordaan.

The release of the single comes with an amazing and unique offering to their fans. “After a year with no live performances, musicians around the world are hoping to connect with their fans via blockchain and through exciting new technology known as non-fungible tokens, or NFTs. These are tradable digital collectors’ items which offer a unique way to get our music and bonus content straight into the hands of our fans,” explains bassist Amiel Gopal.

“Since the introduction of streaming platforms, ‘ownership’ of music and CDs has been lost. Through the purchase of a MAMA NFT, you can own a unique digital edition of the song. For the first time since the demise of physical albums and iTunes, buying, trading and gifting music is back, all thanks to blockchain technology.” 

Rubber Duc, a proudly South African band with great personality, meaningful lyrics, and often interesting instrumentals consists of Nick Jordaan (frontman), Brendan Campbell (lead guitar), Amiel Gopal (bass), Kabelo Seleke (saxophone) and Nicholas McCreadie on drums and burst onto the South African music scene in March 2014. They released their highly successful debut album, The Secret Sunrise, in September 2016, and are on track to release a new album towards the end of this year. “We are very excited about our upcoming album. We are returning to our Rubber Duc roots, with just a touch of 2021 magic, as can be heard on MAMA.” 

MAMA will be available nationwide on all digital platforms from 7 May. (Fans can listen to the song before its official release date by taking a look at the NFT links, which will be released on 28 April.

Listen: https://opensea.io/assets/0xd07dc4262bcdbf85190c01c996b4c06a461d2430/524954

Buy: https://rarible.com/token/0xd07dc4262bcdbf85190c01c996b4c06a461d2430:524954:0xadbaa2d13c7d09358438c1e9c3781228c33de938?tab=details

SOCIAL MEDIA LINKS
Facebook: @RubberDucMusic
Twitter: @RubberDucMusic
Instagram: @rubberducmusic
Website: www.rubberduc.co.za


PUBLICITY & MARKETING:
STARBURST PROMOTIONS
Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za


Rubber Duc bring hulde aan Ma’s met nuwe liedjie

MAMA vier die een persoon wat altyd daar is en ’n liefde wat nooit ophou nie – ’n moeder se liefde.

Om Moedersdag op 9 Mei te vier, het die gewilde en geliefde groep – Rubber Duc – besluit om die land met ’n splinternuwe enkelsnit te bederf. MAMA vier die een persoon wat altyd daar is en ’n liefde wat nooit ophou nie – ’n moeder se liefde.  

Die liedjie is deur hoofsanger, Nick Jordaan, geskryf as ’n Moedersdaggeskenk vir sy ma, maar die boodskap is universeel en bring hulde aan alle ma’s regoor die wêreld.  

“Dit is baie maklik om oor liefde en gebroke harte te skryf. Ons het dit al baie gedoen,” sê baskitaarspeler, Nick Jordaan. “Ons is egter geneig om te vergeet van die mense in ons lewens wat die stukkies optel wanneer ons uitmekaar uit val. Diegene wat ons oplig wanneer ons af voel. Die mense wat altyd die pad saam met ons sal loop, omdat ons deel is van hulle en hulle waardes en DNS deel.” 

Alhoewel die snit ma-wees vier, hoop die groep dat lesers ook ’n emosionele vlak by dié betekenisvolle liedjie sal aanklank vind. “Ons hoop dit moedig familieverbintenisse aan en dat dit ook sal help om genesing te bring waar nodig. Die liedjie is soveel die luisteraars s’n as wat dit ons s’n is,” sê Jordaan.

Die vrystelling van die enkelsnit kom met ’n opwindende kinkel in die kabel. “Na ’n jaar sonder lewendige optredes, hoop musikante regoor die wêreld om met aanhangers kontak te hou deur opwindende nuwe tegnologie wat bekend staan as onvervangbare krediete (non-fungible tokens of NFT’s). Hierdie is ruilbare digitale versamelstukke wat ons musiek en ekstra bonusmateriaal op ’n unieke manier aan die publiek beskikbaar stel,” verduidelik baskitaarspeler, Amiel Gopal.

“Sedert die bekendstelling van stromingsplatforms, het die ‘eienaarskap’ van musiek en CD’s verlore gegaan. As jy ’n MAMA NFT koop, kan jy jou eie unieke digitale weergawe van die snit besit. Te danke aan blockchain-tegnologie is dit nou, vir die eerste keer sedert val van fisiese albums en iTunes, weer moontlik om musiek te koop en vir iemand as ’n geskenk te gee.” 

Rubber Duc, ’n trots Suid-Afrikaanse groep met ’n goeie verhoogpersoonlikheid, betekenisvolle lirieke en interessante klanke wat in 2014 ontstaan het, bestaan uit Nick Jordaan (hoofsanger), Brendan Campbell (hoofkitaarspeler), Amiel Gopal (baskitaarspeler), Kabelo Seleke (saksofoon) en Nicholas McCreadie (dromspeler). Hulle debuut-album, The Secret Sunrise, is in September 2016 vrygestel en het baie sukses behaal. ’n Nuwe album word ook vir later vanjaar beplan. “Ons is baie opgewonde oor die album. Ons beplan om te hou by Rubber Duc se tradisionele styl en dit te kombineer met ’n tikkie 2021-betowering, soos wat in MAMA gehoor kan word.” 

MAMA sal vanaf 7 Mei op digitale platforms beskikbaar wees. (Bewonderaars kan ook voor die bekendstellingsdatum na die liedjie luister deur na die NFT-skakels te kyk, wat op 28 April vrygestel word.

Luister: https://opensea.io/assets/0xd07dc4262bcdbf85190c01c996b4c06a461d2430/524954

Koop: https://rarible.com/token/0xd07dc4262bcdbf85190c01c996b4c06a461d2430:524954:0xadbaa2d13c7d09358438c1e9c3781228c33de938?tab=details

SOSIALEMEDIASKAKELS:
Facebook: @RubberDucMusic
Twitter: @RubberDucMusic
Instagram: @rubberducmusic
Webblad: www.rubberduc.co.za


PUBLISITEIT & BEMARKING:
STARBURST PROMOSIES
Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za