Thousands of views for Henrico’s newest video

Henrico

Hundreds and thousands of people watch Henrico Coetzer’s Superhero music video within only a few days!

When Henrico Coetzer performed HOOR MY WOORDE (Hear My Words), he meant it!  This talented singer from Pretoria is busy winning over hearts wherever he goes and kykNET’s Maak My Famous was only the beginning! 

To start off the New Year, Henrico shared his version (reworked by Pedro Kruger) and music video of SUPERHERO (the very well-known and popular EDEN song) on Facebook, which he sang while competing on Maak My Famous.  He produced the video himself when he was on holiday in Cape Town. It was actually dedicated to his father, who is his own “SUPER HERO”.  Within only a few days, the video was watched more than 100 thousand times and has currently been watched more than 130 000 times!

“I can’t believe it!  Every now and then I have to look again to make sure I am seeing correctly!”, says an overwhelmed Henrico.    “I hoped that the people would receive the song and video well, especially the emotion behind the song, the same way it touched me. It was a risk, because the song is so big and I didn’t know if people would like the change”, he adds.

The song and emotion is based on his own relationship with his father.  “When I sang the song, it was difficult to hold back the tears, as my father and I have been through so much over the last few years and I really love him. He is “MY HERO”. We don’t always understand our parents’ decisions when we are young, but they only want the best for us. I realized there are so many children out there who are not so privileged to have a father or a role model in their life. Therefore, I focussed on ME, being their “Hero”, as a stand in. I never realized that the song is so deep until we started breaking it down and searched for the emotion in it. That is when I decided to get video clips of supporters, where a father, grandfather or uncle, spends time with their children and by that means I incorporated the supporters in the video”, Henrico concludes.

If you haven’t seen this significant video, watch it here now:
https://www.facebook.com/153542465086434/posts/1077455162695155/

SOCIAL MEDIA LINKS:
Facebook:  https://www.facebook.com/HenricoCoetzerOfficial
Instagram: @henrico_coetzer_official
Twitter: @Henrico_Coetzer


PUBLICITY AND MARKETING:
STARBURST PROMOTIONS
Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions


Henrico Coetzer – Superhero Musiekvideo!

Honderde-duisende mense kyk na Henrico Coetzer se Superhero musiekvideo binne slegs ‘n paar dae!

Toe Henrico Coetzer gesing het HOOR MY WOORDE het hy dit bedoel!  Hierdie talentvolle donkerkop-sanger van Pretoria is besig om harte te wen sover as wat hy gaan en kykNET se Maak My Famous was maar net die begin! 

Om die Nuwe Jaar in te lei het Henrico sy weergawe (verwerk deur Pedro Kruger) en musiekvideo van SUPERHERO (die baie bekende en gewilde EDEN-snit), wat hy tydens sy deelname aan Maak My Famous uitgevoer het, op sy Facebook-blad vrygestel.  Hy het die video self vervaardig toe hy ‘n paar maande gelede met vakansie in die Kaap was en het dit entlik opgedra aan sy pa wat sy eie “SUPER HERO” is.  Binne net ‘n paar dae het die video oor die 100 duisend kyke gekry en staan dit tans op meer as 130 000 kyke!

“Ek kan dit nie glo nie!  Ek moet kort-kort twee keer kyk!”, sê ‘n oorweldigde Henrico.    “Ek het gehoop die mense ontvang die lied en die video en veral die emosie agter die lied soos dit my geraak het.  Dit was nogal ‘n risiko omdat dit so ‘n GROOT lied is en ek het nie geweet of mense van die verandering gaan hou nie”, voeg hy by.

Henrico het die lied en emosie aan hom en sy eie pa se verhouding gekoppel.  “Toe ek dit gesing het was dit vir my moeilik om die trane terug te hou omdat ek en my pa al deur so baie is die afgelope paar jaar en ek hom regtig so lief het en hy “My Hero” is.  Mens verstaan nie altyd ouers se optrede wanneer jy jonk is nie, maar hulle bedoel net goed en wil net die beste vir ons hê.  Ek besef daar is so baie kinders daarbuite wat nie so bevoorreg is om ‘n Pa of rolmodel in hulle lewe te hê nie.  Daarom fokus ek daarop dat EK hulle “Hero” sal wees en sal instaan vir hulle.  Ek het nooit besef dat die lied eintlik so diep is totdat ons dit so afgebreek het en die emosie daarin gaan soek het nie.  Dit is toe dat ek besluit het om video grepe te kry van ondersteuners waar ‘n Pa, Oupa of Oom tyd met hulle kinders spandeer en sodoende die ondersteuners deel van die video te maak”, sluit Henrico af.

As jy nog nie hierdie treffende video gesien het nie, gaan kyk dit nou hier:
https://www.facebook.com/153542465086434/posts/1077455162695155/

SOSIALEMEDIASKAKELS:
Facebook:  https://www.facebook.com/HenricoCoetzerOfficial
Instagram: @henrico_coetzer_official
Twitter: @Henrico_Coetzer


PUBLISITEIT & BEMARKING:
STARBURST PROMOSIES
Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za