Kaalgat Karel release delayed

Kaalgat Karel

After careful consideration, the KAALGAT KAREL producers have made the decision to delay the release of their romantic comedy until 24 September 2021.

After careful consideration and an evaluation of the theatrical marketplace, the KAALGAT KAREL producers have taken the painful decision to delay the release of their Afrikaans romantic comedy until 24 September 2021.

The film by Boondogle Films, which was shot in East London, wrapped shooting on the eve of lockdown in March 2020. It was due to be released on Valentine’s weekend 2021.

“This has been a heartbreaking decision”, says producer and writer Paul Egan. “We believe that considering the second wave of the Covid-virus and the current lockdown, combined with the curfew, it is not the right time to be releasing the film theatrically.”

“We are very aware of the terrible circumstances facing so many at the moment and the deep uncertainty going forwards”, says Egan’s co-producer and co-writer, Meg Rickards, who also directed the film. “This has been a particularly difficult decision as we can’t wait to share the film with the rest of South Africa. We are hopeful that by Heritage weekend in September the picture will have significantly improved.”

Both Egan and Rickards would like to give their deepest condolences to those who have lost loved ones over these past months and to wish strength to those who are doing battle with the virus, as well as those whose have livelihoods have been impacted. The film was produced in cooperation with kykNET, the Eastern Cape Development Corporation (ECDC), the Eastern Cape Provincial Arts and Culture Council (ECPACC), the Department of Trade and Industry (DTI) and also with its brand integration partners, Galito’s, Red Alert and the Hathaway Group of Guesthouses.

The film is distributed locally by Filmfinity (Pty) Ltd.

SOCIAL MEDIA LINKS:
Facebook: https://www.facebook.com/KaalgatKarel
Instagram: @kaalgatkarel
Twitter: @kaalgatkarel
Hashtags: #KaalgatKarelFilm


PUBLICITY & MARKETING:
STARBURST PROMOTIONS
Alishia van Deventer
Cell: 083 635 4717
E-mail: alishia@starburstmusic.co.za
Website: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za


Kaalgat Karel se opening uitgestel tot 24 September

Na deeglike evaluering het die KAALGAT KAREL vervaardigers die besluit geneem om die vrystelling van dié romantiese komedie uit te stel tot 24 Sept.

Na deeglike evaluering en oorweging van die huidige klimaat en situasie van die teater landskap het die KAALGAT KAREL vervaardigers die pynlike besluit geneem om die vrystelling van dié romantiese komedie uit te stel tot 24 September 2021.

Die film deur Boondogle Films, wat geskiet is in Oos-London, het verfilming klaargemaak op die aand wat inperking ingestel is in Maart 2020 en was veronderstel om op Valentynsnaweek 2021 vry te stel.

“Dit was ‘n hartverskeurende besluit”, sê vervaardiger en skrywer Paul Egan. “Ons glo dat in ag geneem die tweede golf van die Covid-virus en die huidige inperking, gekombineer met die aandklokreel, dit nie nou die regte tyd is om die film in teaters vry te stel nie.”

“Ons is deeglik bewus van die uitdagende omstandighede waarmee so baie mense tans te doen kry, asook al die onsekerhede op die pad vorentoe”, sê Egan se mede-vervaardiger en skrywer, Meg Rickards, wat ook die regie vir die fliek behartig het. “Dit was werklik ‘n moeilik besluit, veral omdat ons nie kan wag om die film met die res van Suid-Afrika te deel nie. Ons is vol hoop dat teen Erfenis-naweek in September, die prentjie rondom ons drasties beter sal lyk.”

Beide Egan en Rickards dra graag hulle diepste medelye oor aan almal wat geliefdes verloor het gedurende die laaste tyd en wens almal sterkte toe wat teen die virus veg sowel as almal wie se voortbestaan daardeur geraak word. Die film is vervaardig in samewerking met kykNET, die Oos-Kaapse Ontwikkelingskorporasie (OKOK), die -Kaapse provinsiale kuns-en-kultuurraad (ECPACC), Departement van Handel en Nywerheid (DTI), en handelsmerkvennote Galito’s, Red Alert en die Hathaway-gastehuisgroep.

Die fliek word versprei deur Filmfinity (Edms) Bpk.

SOSIALEMEDIASKAKELS:
Facebook: https://www.facebook.com/KaalgatKarel
Instagram: @kaalgatkarel
Twitter: @kaalgatkarel
Hutsmerke: #KaalgatKarelFIlm


PUBLISITEIT EN BEMARKING:
TARBURST PROMOSIES
Alishia van Deventer
Sel: 083 635 4717
E-pos: alishia@starburstmusic.co.za
Webblad: www.starburstmusic.co.za


Alishia van Deventer
alishia@starburstmusic.co.za
083 635 4717
Starburst Promotions
http://www.starburstmusic.co.za